Навигација

Програми

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски