Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Правни факултет - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање 
Врање

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Суботица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Суботица
Суботица

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Шабац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Шабац
Шабац

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Универзитет Метрополитан - јединица у Нишу

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Универзитет Унион - Никола Тесла Факултет за менаџмент - jeдиница ван седишта, Панчево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Панчево
Београд

Учитељски факултет - jeдиница ван седишта, Вршац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Вршац
Вршац

Учитељски факултет - jeдиница ван седишта, Нови Пазар

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Пазар
Нови Пазар

Факултет за градитељски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Лесковац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лесковац
Лесковац

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Пожаревац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање
Врање

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врбас

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врбас
Врбас

Факултет за информационе технологије

Београд
Београд

Факултет за компјутерске науке

Београд
Београд

Факултет за међународну економију - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица Факултет за пословну економију, Ваљево
Ваљево

Факултет за менаџмент, јединица у Пожаревцу

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за менаџмент некретнина

Београд
Београд

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики" - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд