Навигација

Природно-математички факултет

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1969
Акредитација

Последња акредитација: 2019. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2013, 2008. године.

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
БИОИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЕОГРАФИЈА (СА 2 МОДУЛА)АкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЕОИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ОПТОМЕТРИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈА - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОХЕМИЈAАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА АкадемскеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ГЕОГРАФИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР БИОЛОГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР ЕКОЛОГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА: НАУКА О ПОДАЦИМААкадемскеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
РЕПРОДУКТИВНА БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије3 семестраЕнглески и Српски
ТУРИЗАМАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ТУРИЗМОМ И КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈА СА 4 МОДУЛААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - БИОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ДОКТОР НАУКА - ЕКОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКAАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ), МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ТУРИЗАМАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКEАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
НАСТАВА ХЕМИЈЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
​Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

www.pmf.uns.ac.rs
Трг Доситеја Обрадовића 3
21000 Нови Сад
+381(0)21/455-630
+381(0)21/455-662
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d