Навигација

Филозофски факултет

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1954
Акредитација

Последња акредитација: 2021. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2014, 2008. године.

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ С ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЖУРНАЛИСТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИСТОРИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА (СА 12 МОДУЛА)АкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ КЊИЖЕВНОСТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КУЛТУРОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Мађарски
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Немачки
ПЕДАГОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Румунски
РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Русински
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Руски
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Словачки
СОЦИЈАЛНИ РАДАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СОЦИОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА У КОНТАКТУ СА СЛОВАЧКОМ/МАЂАРСКОМ ФИЛОЛОГИЈОМАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФИЛОЗОФИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски и Француски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИСТОРИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА (СА 12 МОДУЛА)АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ КЊИЖЕВНОСТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КОМУНИКОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КОНФЕРЕНЦИЈСКО, СТРУЧНО И АУДИОВИЗУЕЛНО ПРЕВОЂЕЊЕАкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
КУЛТУРОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Мађарски
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Немачки
ПЕДАГОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Румунски
РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Русински
РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Руски
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Словачки
СОЦИЈАЛНИ РАДАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СОЦИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СОЦИОЛОГИЈА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИКАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФИЛОЗОФИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ИСТОРИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (СА 2 МОДУЛА)АкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МЕТОДИКА НАСТАВЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ПЕДАГОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
СОЦИОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ФИЛОЗОФИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

www.ff.uns.ac.rs
Др Зорана Ђинђића 2
21000 Нови Сад
+381(0)21/450-690
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97