Navigacija

Upis u srednju školu 2023: Ministarstvo prosvete objavilo kalendar aktivnosti

Ministarstvo prosvete je objavilo Kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2022/2023. godinu, kao i za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu za školsku 2023/2024. godinu.

Kalendar sadrži pregled svih aktivnosti u vezi sa polaganjem završnog ispita i upisom u srednju školu po mesecima, a dostupan je putem ovog linka.

Prva aktivnost po kalendaru, koja se odvija od 1. do 30. decembra 2022. godine, je podnošenje prijava učenika učenika osmog razreda za polaganje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, pri čemu se učenici izjašnjavaju iz kojeg će predmeta, od pet ponuđenih, raditi treći test (pored testa iz srpskog/maternjeg jezika i matematike). Prijava se može podneti elektronski na portalu Moja srednja škola (u sekciji Završni ispit, za autorizovane korisnike) ili lično pisanim putem u školi.

Termini održavanja završnog ispita su 21. jun 2023. godine (test iz srpskog/maternjeg jezika), 22. jun (test iz matematike) i 23. jun (treći test). Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu Moja srednja škola biće objavljeni najkasnije 25. juna, a konačni 28. juna. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima trebalo bi da budu objavljeni u osnovnim i srednjim školama do 3. jula.

Odmah po objavi konačnih rezultata prvog kruga započeće drugi upisni krug, i to popunjavanjem i predajom liste želja i podnošenjem prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem i neposredno u školi. Završni ispit u drugom krugu biće sproveden 16, 17. i 18. avgusta, a objava konačnih rezultata zakazana je za 21. avgust 2023. godine.