Navigacija

Konkursi zadužbina i fondacija Univerziteta u Beogradu za stipendiranje i nagrađivanje studenata i mladih naučnih radnika

Nekoliko zadužbina i fondacija u sastavu Univerziteta u Beogradu objavilo je konkurse za dodelu stipendija i nagrada studentima Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini. U zavisnosti od konkretne fondacije i zadužbine, konkursi su namenjeni studentima različitih oblasti studija, diplomiranim studentima ili mladim naučnim radnicima Univerziteta, a mogu se razlikovati i drugi uslovi za prijavu, kao i kriterijumi izbora. Rokovi za prijavu ističu u toku decembra ove ili januara naredne godine, u zavisnosti od konkretnog konkursa.

Trenutno su dostupni tekstovi konkursa koje su raspisali:

Stipendije većine fondacija i zadužbina o kojima je reč se dodeljuju za vremenski period od 10 meseci u mesečnom iznosu od 12.000 dinara.

Rok, način, uslovi i dokumentacija za prijavu, kriterijumi selekcije, kao i kontakti za dodatne informacije, detaljno su opisani u Odlukama o raspisivanju konkursa odnosnih fondacija i zadužbina na navedenim internet stranicama Univerziteta u Beogradu.