Navigacija

Konkursi za dodelu studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2022/2023. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kredita i konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2022/2023. godinu. Tekstovi ova dva konkursa, sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije, dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a rok za prijavu je 31. oktobar 2022. godine.

Pravo prijave na Konkurs za dodelu studentskih stipendija imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena studija i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i efikasnosti studiranja.

Pravo prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija prvog stepena, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.  Na ovaj konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija.

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentskog kredita utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, socijalno-ekonomskog statusa porodice i pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi.

Broj studentskih stipendija i kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije.