Navigacija

Raspisan konkurs Fonda za mlade talente Republike Srbije za stipendiranje najboljih studenata u inostranstvu za 2021/2022. godinu

Fond za mlade talente Republike Srbije otvorio je konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2021/2022. godinu. Konkurs je otvoren do 2. novembra 2021. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji (ili osobe sa statusom izbeglice i boravištem u Republici Srbiji), koji su u školskoj 2021/22. godini upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima.

Zainteresovani kandidati moraju imati najmanje jednu završenu godinu osnovnih akademskih studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji i položene sve ispite iz prethodnih godina studija. Dodatno, jedan od uslova konkursa je i prosečna ocena od najmanje 8,50 tokom osnovnih akademskih studija, kao i manje od navršenih 27 godina života (za studente studija drugog stepena), odnosno manje od navršenih 29 godina života (za studente trećeg stepena) do datuma raspisivanja konkursa.

Tekst konkursa, spisak potrebne dokumentacije i obrasci za prijavu se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za mlade talente.

Fond za mlade talente je od svog osnivanja 2008. godine do danas dodelio 5111 stipendija studentima koji su svoje studije nastavili u inostranstvu na najboljim svetskim univerzitetima.