Navigacija

Konkurs za Blue Book stažiranje u Evropskoj komisiji

Evropska komisija u Briselu raspisala je poziv za petomesečno stažiranje u toj instituciji, u periodu od marta do kraja jula 2022. godine. Rok za prijavu je 31. avgust u podne.

Stipendija obuhvata mesečni iznos u visini od 1,229.32 evra, plaćene putne i troškove zdravstvenog osiguranja, kao i vize. Iako formalno ne postoji starosna granica, kandidati zainteresovani za stažiranje moraju imati diplomu osnovnih studija u minimalnom trajanju od 3 godine (180ESPB). Osim toga, od kandidata se očekuje da odlično poznaju neki od tri najčešće korišćena jezika u Evropskoj komisiji: engleski, nemački ili francuski. Detaljne informacije o uslovima učešća dostupne su na internet stranici Evropske komisije. Prijave se podnose elektronski, preko sajta Komisije. Za prijavu je potrebno kreirati EU login nalog i popuniti elektronski formular. Bliže informacije o postupku prijave dostupne su ovde. Rok za prijavu je 31. avgust u 12 časova