Navigacija

Studentska međunarodna konferencija Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2021

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema 18. međunarodnu studentsku konferenciju „Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2021", koja će se održati u Beogradu od 19. do 23. maja 2021. godine. BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i da razvijaju lične veštine (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).

Za učešće se mogu prijaviti učenici srednjih škola i studenti, kao i svršeni studenti do 27 godina starosti, koji dobro vladaju engleskim jezikom i zanimaju se za pitanja od međunarodnog značaja.  Elektronsku aplikaciju je potrebno ispuniti i poslati najkasnije do 31. marta 2021. godine. Za više informacija o konferenciji BIMUN 2021 i proceduri prijave i iznosu naknade za učestvovanje, konsultujte sajt Beogradskog međunarodnog modela Ujedinjenih nacija.