Navigacija

Stipendije Kraljevine Maroko za 2019/2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je poziv za dodelu stipendija Kraljevine Maroko za akademsku 2019/2020. godinu. Rok za prijave je 31. jul 2019. godine.

 

Agencija za međunarodnu saradnju Kraljevine Maroka dodeljuje stipendije za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji, u oblasti nauke, tehnike i ekonomije za akademsku 2019/2020. godinu, koje se izvode na francuskom ili arapskom jeziku.

Prijavljivanje se vrši slanjem dokumentacije poštom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Adresa za dostavu prijava, detaljnije informacije o uslovima, kao i prijavni formular na francuskom jeziku, dostupni su na internet stranici Ministarstva (odeljak: Stipendije stranih vlada i fondacija 2019. godine), koje ima ulogu prikupljanja i nominovanja prijava za stipendije iz Republike Srbije.