Navigacija

Vebinar „Izbor srednje škole“

Izbor srednje škole predstavlja jedno od važnijih pitanja za učenike osmog razreda osnovnih škola. Neki učenici su odluku o prvom izboru srednje škole već doneli, dok drugi još uvek imaju dilemu po ovom pitanju. S obzirom da broj poena dovoljan za upis u određenu školu varira od godine do godine, preporučljivo je da svi  učenici razmisle o nekoliko izboru nekoliko srednjih škola (odnosno, obrazovnih profila) i rangiraju prilikom sastavljanja liste želja.

Vebinar „Izbor srednje škole“ namenjen je svim učenicima završnih razreda osnovnih škola kao podrška upravo u izboru i satavljanju liste želja. Tokom vebinara biće predstavljena česta pitanja i dileme sa kojima se mali maturanti susreću dok razmišljaju o izboru srednje škole i obrazovnog profila, kao i praktične smernice prilikom donošenja odluke o narednom nivou obrazovanja. Učesnici će imati prilike da postave pitanja u vezi sa temom i da se iznesu svoje komentare.

Vebinar se održava periodično putem internet platforme. O datumima vebinara možete se informisati kroz bilten o mesečnim aktivnostima Info CentraS obzirom da vebinar predstavlja vrstu predavanja putem interneta, dostupan je svim učenicima završnih razreda iz svih osnovnih škola u Republici Srbiji kao i drugim zainteresovanim za temu. Za učešće je potreban samo računar sa stabilnom internet vezom kako bi se vebinar pratio u zakazano vreme. 

Takođe, pored toga što učenici mogu samostalno da prate vebinar, ovo omogućava nastavnicima da sa svojim učenicima prate vebinar i grupno, npr. tokom časa odeljenskog starešine ili kao aktivnost tima za profesionalnu orijentaciju.

 

Tehničke informacije

Nakon registracije, svi učesnici će na e-mejl adresu ostavljenu prilikom registracije dobiti potvrdu prijave. Pristupni link i uputstvo za praćenje vebinara biće poslato putem elektronske pošte u narednim danima, a najkasnije nekoliko sati pre početka vebinara.  U slučaju da ne primite pomenute mejlove, molimo Vas da proverite folder sa neželjenom poštom (junk/spam), a u slučaju svih tehničkih problema, možete da se obratite Euroguidance centru putem mejl adrese euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 1- Info centar).

Slike

  • /uploads/attachment/strana/137/Koraci-u-izboru-srednje-skole-vebinar.jpg