Navigacija

Upis

„Šta nakon mature?“ - Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance i Europass mreže i Info centra organizuje aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu. U sličnim aktivnostima koje se održavaju od  2018. godine, učestvovalo je preko 3000 učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika i roditelja iz različitih gradova naše zemlje.

Aktivnosti dodatne podrške učenicima uključuju:

 • Vebinare na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savladavanja treme na prijemnom/završnom ispitu:

Teme vebinara:

 • ,,Uspešan početak školske godine”  

 • ,,Saveti za uspešno učenje”  

 • ,,Prepoznaj svoje veštine i interesovanja”  

 • ,,Upoznaj zanimanja”  

 • ,,Izbor srednje škole”  

 • ,,Šta nakon srednje škole – koraci u donošenju odluke o izboru studijskog programa”  

 • ,,Šta nakon mature”   

 • ,,Kako savladati tremu pred prijemni/završni ispit”  

 • ,,Šta nakon prijemnog/završnog ispita”  

 • ,,Kako napisati dobar CV”  

 • ,,Kako se pripremiti za razgovor za posao/praksu”  

Individualne konsultacije – onlajn razgovori sa psihologom  nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školovanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Individualne konsultacije se održavaju utorkom od 10 do 12 i četvrtkom od 14 do 16 časova, uz obavezno prethodno zakazivanje. Prijava se vrši putem elektronskog formulara koji je dostupan ovde, a više informacija dostupno je na ovom linku.

Vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.

 

Učenici i roditelji mogu da se prijave samostalno za prisustvo određenom vebinaru ili onlajn radionici popunjavanjem registracionog formulara. Raspored termina i prijavni formulari se nalaze u nastavku stranice. Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi, kao i da prate obaveštenja o besplatnim obukama na sajtu euroguidance.rs.

 

Dodatni termini radionica i vebinara za škole

Pored već definisanih termina, želimo da omogućimo školama u kojima vlada interesovanje za ovu temu organizaciju dodatnih termina radionica i vebinara. U zajedničkoj organizaciji sa školom moguće je organizovati jednu ili više navedenih aktivnosti za učenike određene škole u slučaju da vam ne odgovaraju ponuđeni termini ili je veliko interesovanje učenika. Planirano je da, usled trenutne epidemiološke situacije, sve navedene aktivnosti budu u onlajn formatu, u vidu interaktivnih onlajn radionica i vebinara. Ukoliko se okolnosti promene, u planu je i opcija da se pojedine aktivnosti održe uživo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.  Potrebno je da nastavnici prijave putem registracionog formulara: okviran broj zainteresovanih učenika, teme koje ih zanimaju, kao i okviran vremenski period održavanja pa će u skladu sa iskazanim interesovanjima i raspoloživim resursima biti planirane aktivnosti i zainteresovani nastavnici blagovremeno obavešteni. Detaljnije o načinu prijave možete pročitati ovde.

 

Raspored aktivnosti

 

Individualne konsultacije – onlajn razgovori sa psihologom/pedagogom organizuju se utorkom od 10 do 12 i četvrtkom od 14 do 16 časova. Zakazivanje je obavezno, a prijava se vrši putem elektronskog formulara koji je dostupan ovde.

Vebinari:

Kada kliknete na naziv vebinara, pristupićete  registracionom formularu za taj termin održavanja.

u januaru:   

 u februaru:   

 u martu:   

 u aprilu:   

   u maju:

   u junu: 

  

Za sve dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima, možete kontaktirati Euroguidance centar putem el. pošte euroguidance@tempus.ac.rs, putem telefona 011/3342-430 (opcija 8) ili lično u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu, Terazije 39, I sprat radnim danima od 9 do 17 časova.

 

 

Slike

 • /uploads/attachment/strana/125/podrskaucenicima2019.jpg