Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИћ КУКАР”

Лесковац

ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд

ЧЕТРНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

Шабац

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

Београд

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

Београд

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”

Нови Сад

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Београд

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Нови Пазар

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

Београд

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Пожаревац

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”

Лесковац

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО”

Бечеј

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „КОСОВСКИ БОЖУР”

Косовска Митровица

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН

Лесковац

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

Ниш

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Шабац

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”

Вршац

ШУМАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Краљево

Основна школа

НазивГрад

10. октобар

Издвојено одељење
Пријепоље

10. октобар

Пријепоље

10. октобар

Суботица

12. децембар

Сјеница

12. децембар

Издвојено одељење
Сјеница