Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Православни богословски факултет

Београд
Београд

Факултет ветеринарске медицине

Београд
Београд

Економски факултет

Београд
Београд

Факултет ликовних уметности

Београд
Београд

Факултет музичке уметности

Београд
Београд

Фармацеутски факултет

Београд
Београд

Рударско-геолошки факултет

Београд
Београд

Архитектонски факултет

Београд
Београд

Грађевински факултет

Београд
Београд

Електротехнички факултет

Београд
Београд

Машински факултет

Београд
Београд

Стоматолошки факултет

Београд
Београд

Технолошко-металуршки факултет

Београд
Београд

Факултет драмских уметности

Београд
Београд

Факултет примењених уметности

Београд
Београд

Шумарски факултет

Београд
Београд

Пољопривредни факултет

Нови Сад
Нови Сад

Филозофски факултет

Нови Сад
Нови Сад

Правни факултет

Нови Сад
Нови Сад

Технолошки факултет

Нови Сад
Нови Сад

Економски факултет

Крагујевац
Крагујевац

Економски факултет у Суботици

Суботица
Суботица

Електронски факултет

Ниш
Ниш

Машински факултет

Ниш
Ниш

Медицински факултет

Нови Сад
Нови Сад