Навигација
Матична установаЕкономски факултет у Суботици
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
АкредитацијаВисокошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица - погледати акредитацију матичне установе.

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИСАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИСАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАРКЕТИНГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ТРГОВИНААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИСАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИСАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЛОГИСТИКА СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАРКЕТИНГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ТРГОВИНААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Економски факултет у Суботици

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

www.ef.uns.ac.rs
Др Симе Милошевића 16
21000 Нови Сад
+381(0)21/485-29-00
+381(0)21/450-792