Навигација
ВрстаУниверзитет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРашки округ
Година оснивања2006
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2013, 2008. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НАСЕЉААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗВОЈ ЈАВНОГ СЕКТОРА АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
АРХИТЕКТУРААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
ФАРМАЦИЈААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Државни Универзитет у Новом Пазару

www.np.ac.rs
Вука Караџића бб
36300 Нови Пазар
+381(0)20/317-752