Навигација

Програми

КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛИЦИЈСКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ СТУДИЈЕ

Криминалистичко-полицијски универзитет

Основне студије - Струковне
Град Београд
Српски
КРИМИНАЛИСТИЧКЕ И ПОЛИЦИЈСКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ СТУДИЈЕ је програм основних струковних студија на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

ЛОГОПЕДИЈА

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | Универзитет у Београду

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
ЛОГОПЕДИЈА је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Филозофски факултет | Универзитет у Новом Саду

Основне студије - Академске
4 године
Јужнобачки округ
Српски и Мађарски
Додатне могућности
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Филозофском факултету у Новом Саду.

МАРКЕТИНГ

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад | Економски факултет у Суботици

Основне студије - Академске
4 године
Јужнобачки округ
Српски
МАРКЕТИНГ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици - jeдиници ван седишта, Нови Сад у Новом Саду.

МАРКЕТИНГ

Економски факултет, Subotica - ван седишта установе, Бујановац | Економски факултет у Суботици

Основне студије - Академске
4 године
Пчињски округ
Српски
МАРКЕТИНГ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету - Високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица, Бујановац у Бујановцу.

МАРКЕТИНГ

Економски факултет у Суботици | Универзитет у Новом Саду

Основне студије - Академске
4 године
Севернобачки округ
Српски
МАРКЕТИНГ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици.

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Чачак | Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Моравички округ
Српски
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА је програм основних струковних студија на Београдској пословној школи - Високој школи струковних студија - jeдиници ван седишта, Чачак у Чачку.

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Град Београд
Српски
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Београдској пословној школи - Високој школи струковних студија у Београду.

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

Универзитет Сингидунум

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Универзитету Сингидунум у Београду.

МАСТЕР ВАСПИТАЧ

Учитељски факултет у Ужицу | Универзитет у Крагујевцу

Основне студије - Академске
4 године
Златиборски округ
Српски
МАСТЕР ВАСПИТАЧ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Учитељском факултету у Ужицу.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА

Факултет за економију и инжењерски менаџмент | Универзитет Привредна академија

Основне студије - Академске
Јужнобачки округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА је програм основних академских студија на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА

Факултет за економију и инжењерски менаџмент | Универзитет Привредна академија

Основне студије - Академске
Јужнобачки округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА је програм основних академских студија на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИАНАНСИЈЕ

Факултет за међународну економију | Мегатренд универзитет

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Енглески и Српски
Додатне могућности
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИАНАНСИЈЕ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету за међународну економију у Београду.

МЕЂУНАРОДНА И ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

Економски факултет, Subotica - ван седишта установе, Бујановац | Економски факултет у Суботици

Основне студије - Академске
4 године
Пчињски округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА И ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету - Високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица, Бујановац у Бујановцу.

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

Универзитет Унион - Никола Тесла

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ је четворогодишњи програм основних академских студија на Универзитету Унион - Никола Тесла у Београду.

МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Висока пословна школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Колубарски округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА АДМИНИСТРАЦИЈА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву.

МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Факултет за међународну економију - jeдиница ван седишта, Ваљево | Факултет за међународну економију

Основне студије - Академске
4 године
Колубарски округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету за међународну економију - jeдиници ван седишта, Ваљево у Ваљеву.

МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Факултет спорта и физичког васпитања | Универзитет у Новом Саду

Основне студије - Струковне
3 године
Јужнобачки округ
Српски
МЕНАЏЕР У СПОРТУ је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

МЕНАЏМЕНТ

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад | Економски факултет у Суботици

Основне студије - Академске
4 године
Јужнобачки округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици - jeдиници ван седишта, Нови Сад у Новом Саду.

МЕНАЏМЕНТ

Факултет за пословне студије и право | Универзитет Унион - Никола Тесла

Основне студије - Академске
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ је програм основних академских студија на Факултету за пословне студије и право у Београду.

МЕНАЏМЕНТ

Висока пословно-техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац | Висока пословно-техничка школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Шумадијски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је програм основних струковних студија на Високој пословно-техничкој школи струковних студија - jeдиници ван седишта, Крагујевац у Крагујевцу.

МЕНАЏМЕНТ

Универзитет Едуконс

Основне студије - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је трогодишњи програм основних академских студија (180ЕСПБ) на Универзитету Едуконс у Новом Саду.

МЕНАЏМЕНТ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је програм основних струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

МЕНАЏМЕНТ

Факултет за менаџмент | Мегатренд универзитет

Основне студије - Академске
4 године
Зајечарски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету за менаџмент у Зајечару.

МЕНАЏМЕНТ

Економски факултет у Суботици | Универзитет у Новом Саду

Основне студије - Академске
4 године
Севернобачки округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици.