Навигација

Фондација Темпус

Фондација Темпус своје постојање и рад везује за учешће Србије у програмима Европске уније за сарадњу у области образовања од 2000. године наовамо.

Основана је у октобру 2002. године као организација која је пружила оквир за активности канцеларије за Темпус програм модернизације високог образовања; неколико година касније, од 2007. године, почела је да промовише и програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама, а 2011. године у свој портфолио додала је и Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања.

Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа до основних и средњих школа и организација, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Када су крајем 2013. године сва три програма уступила место новом програму Европске уније под називом Еразмус+, Фондација Темпус именована је за канцеларију надлежну за промовисање и праћење спровођења тог програма за пројекте у области образовања.

Од августа 2015. године, Фондација Темпус врши и улогу Националне CEEPUS канцеларије.