Навигација

Академија уметности

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1974
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2011. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АНИМАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АУДИО-ВИЗУЕЛНИ МЕДИЈИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВАЈАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГИТАРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЛУМААкадемскеОсновне студије4 годинеМађарски
ГЛУМААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАФИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИЗАЈН СВЕТЛААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДРАМАТУРГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И УДАРАЉКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КАМЕРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КЛАВИРАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
КОМПОЗИЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МУЗИКОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
НОВИ ЛИКОВНИ МЕДИЈИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ОРГУЉЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРОДУКЦИЈА ЗА АУДИОВИЗУЕЛНЕ МЕДИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СЛИКАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СОЛО ПЕВАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФОТОГРАФИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХАРФААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АНИМАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ВАЈАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГИТАРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГЛУМААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГЛУМААкадемскеМастер студије1 годинаМађарски
ГРАФИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ДИЗАЈН СВЕТЛААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ДРАМАТУРГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ДУВАЧКИ И УДАРАЉКЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КАМЕРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КЛАВИРАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КОМПОЗИЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МУЗИКА И МЕДИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МУЗИКОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
НОВИ ЛИКОВНИ МЕДИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ОРГУЉЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРИМЕЊЕНО ПОЗОРИШТЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРОДУКЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СЛИКАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СОЛО ПЕВАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФОТОГРАФИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХАРФААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЦРТАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИАкадемскеДокторатСрпски
КОМПОЗИЦИЈААкадемскеДокторатСрпски
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИАкадемскеДокторатСрпски
МУЗИКОЛОГИЈААкадемскеДокторатСрпски
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИАкадемскеДокторатСрпски
ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНАкадемскеДокторатСрпски
СКУЛПТУРА У ТЕРАКОТИАкадемскеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Академија уметности

www.akademija.uns.ac.rs
Ђуре Јакшића 7
21000 Нови Сад
+381(0)21/422-176, 422-177
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b