Навигација

Упис

Конкурс за упис у средњу школу за 2017/2018. годину доступан је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Термини завршних испита за ученике основних школа

Завршни испити за ученике основних школа реализоваће се у матичним основним школама ученика (ученик полаже завршни испит у школи у којој је завршио осми разред). Испити ће се одржати од 14. до 16. јуна 2017. године, и то: 

  • тест из српског (матерњег) језика – 14. јуна од 9 до 11 часова
  • тест из математике – 15. јуна од 9 до 11 часова
  • комбиновани тест – 16. јуна од 9 до 11 часова

Прелиминарни резултати завршних испита очекују се 18. јуна, након чега следе дани за жалбе школској и окружној комисији.

Коначни резултати завршног испита биће познати 23. јуна 2017.

Бодовање

Након објављивања коначних резултата завршног испита, сваки кандидат за упис у средњу школу може израчунати колико бодова је остварио. Максималан број бодова је 100 и добија се на основу успеха у основној школи и резултата завршног испита.

  • Бодовање на основу успеха из основне школе врши се према следећем обрасцу:

Успех из VI разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VII разреда (макс. 5,00)

х5

Макс. 25

Успех из VIII разреда (макс. 5,00)

х5

Макс. 25

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 70

 

  • Бодовање на основу успеха на завршном испиту врши се сабирањем резултата сва три теста (језика, математике и комбинованог теста) од којих сваки носи 10 бодова. Тако ученик на основу завршног испита може остварити максимално 30 бодова.

За упис у гимназију или четворогодишњу стручну школу неопходно је да ученик оствари најмање 50 бодова, од укупних 100.

Редослед и датуми уписа у средњу школу

Након објаве резултата завршних испита, ученици ће 24. и 25. јуна попуњавати листе жељених школа односно образовних профила.

На основу жеља и оствареног броја бодова, ученици ће до 3. јула бити распоређени по средњим школама/образовним профилима.

Први уписни круг ученика у средње школе обавиће се 4. и 5. јула 2017. године, а други 7. јула 2017.

Напомена: Ови датуми се могу разликовати за ученике који желе да упишу школу/одељење за које се полаже пријемни испит.

Више информација

Ближи услови уписа наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе, који се може купити у књижарама у издању Просветног прегледа или преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.