Navigacija

Upis

Konkurs za upis u srednju školu za 2017/2018. godinu dostupan je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Termini završnih ispita za učenike osnovnih škola

Završni ispiti za učenike osnovnih škola realizovaće se u matičnim osnovnim školama učenika (učenik polaže završni ispit u školi u kojoj je završio osmi razred). Ispiti će se održati od 14. do 16. juna 2017. godine, i to: 

  • test iz srpskog (maternjeg) jezika – 14. juna od 9 do 11 časova
  • test iz matematike – 15. juna od 9 do 11 časova
  • kombinovani test – 16. juna od 9 do 11 časova

Preliminarni rezultati završnih ispita očekuju se 18. juna, nakon čega slede dani za žalbe školskoj i okružnoj komisiji.

Konačni rezultati završnog ispita biće poznati 23. juna 2017.

Bodovanje

Nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svaki kandidat za upis u srednju školu može izračunati koliko bodova je ostvario. Maksimalan broj bodova je 100 i dobija se na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata završnog ispita.

  • Bodovanje na osnovu uspeha iz osnovne škole vrši se prema sledećem obrascu:

Uspeh iz VI razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VII razreda (maks. 5,00)

h5

Maks. 25

Uspeh iz VIII razreda (maks. 5,00)

h5

Maks. 25

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 70

 

  • Bodovanje na osnovu uspeha na završnom ispitu vrši se sabiranjem rezultata sva tri testa (jezika, matematike i kombinovanog testa) od kojih svaki nosi 10 bodova. Tako učenik na osnovu završnog ispita može ostvariti maksimalno 30 bodova.

Za upis u gimnaziju ili četvorogodišnju stručnu školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova, od ukupnih 100.

Redosled i datumi upisa u srednju školu

Nakon objave rezultata završnih ispita, učenici će 24. i 25. juna popunjavati liste željenih škola odnosno obrazovnih profila.

Na osnovu želja i ostvarenog broja bodova, učenici će do 3. jula biti raspoređeni po srednjim školama/obrazovnim profilima.

Prvi upisni krug učenika u srednje škole obaviće se 4. i 5. jula 2017. godine, a drugi 7. jula 2017.

Napomena: Ovi datumi se mogu razlikovati za učenike koji žele da upišu školu/odeljenje za koje se polaže prijemni ispit.

Više informacija

Bliži uslovi upisa navedeni su u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole, koji se može kupiti u knjižarama u izdanju Prosvetnog pregleda ili preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.