Навигација

Програми

Архитектонски техничар

Политехничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски
Политехничка школа у Суботици у школској 2017/18. години на образовни профил Архитектонски техничар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Средња школа Никола Тесла

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски
Средња школа Никола Тесла у Лепосавићу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 20 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа 15.мај

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски
Техничка школа 15.мај у Прокупљу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 15 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски
Техничка школа у Владичином Хану у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 15 ученика.

Аутоелектричар

Средња школа Сезаи Сурои

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Албански
Средња школа Сезаи Сурои у Бујановцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 15 ученика. Настава се изводи на албанском језику.

Аутоелектричар

Техничка школа Раде Металац

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски
Техничка школа Раде Металац у Лесковцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски
Техничка школа у Чачку у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски
Техничка школа у Лозници у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 15 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски
Техничка школа у Смедереву у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа Никола Тесла

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски
Техничка школа Никола Тесла у Великој Плани у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Политехничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски
Политехничка школа у Пожаревцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа Колубара

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Техничка школа Колубара у Лазаревцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа у Младеновцу

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Техничка школа у Младеновцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Саобраћајно-техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Саобраћајно-техничка школа у Земуну у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Техничка школа ГСП у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 60 ученика.

Аутоелектричар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски
Техничка школа у Шапцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутоелектричар уписује 30 ученика.

Аутолимар

Средња школа 22. октобар

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски
Средња школа 22. октобар у Жабљу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 15 ученика.

Аутолимар

Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 6 ученика.

Аутолимар

Школа за основно и средње образовање Вожд

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Школа за основно и средње образовање Вожд у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 6 ученика.

Аутолимар

Средња занатска школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Средња занатска школа у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 6 ученика.

Аутолимар

Машинско-саобраћајна школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски
Машинско-саобраћајна школа у Чачку у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 15 ученика.

Аутолимар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски
Техничка школа у Лозници у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 15 ученика.

Аутолимар

Техничка школа ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Техничка школа ГСП у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 15 ученика.

Аутолимар

Основна и средња школа 9. Мај

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски
Основна и средња школа 9. Мај у Зрењанину у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 6 ученика.

Аутолимар

Школа за основно и средње образовање Веселин Николић

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски
Школа за основно и средње образовање Веселин Николић у Крушевцу у школској 2017/18. години на образовни профил Аутолимар уписује 5 ученика.