Навигација

Програми

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Факултет техничких наука | Универзитет у Новом Саду

Специјалистичке студије - Струковне
Јужнобачки округ
Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ је програм специјалистичких струковних студија на Факултету техничких наука у Новом Саду.

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Висока технолошка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Шумадијски округ
Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу.

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Златиборски округ
Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (СА ДВА МОДУЛА: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Висока техничко-машинска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Расински округ
Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничко-машинској школи струковних студија у Трстенику.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Шумадијски округ
Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Правни факултет | Универзитет Унион

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Правном факултету у Београду.

ЈАВНИ ГРАДСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ САОБРАЋАЈ

Висока железничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Град Београд
Српски
ЈАВНИ ГРАДСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ САОБРАЋАЈ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој железничкој школи струковних студија у Београду.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Град Београд
Српски
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој грађевинско-геодетској школи струковних студија у Београду.

КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР - ОБЛАСТ МЕДИЦИНСКА ЕСТЕТИКА

Висока здравствена школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
2 године
Град Београд
Српски
КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР - ОБЛАСТ МЕДИЦИНСКА ЕСТЕТИКА је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

КОЗМЕТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Технолошки факултет | Универзитет у Новом Саду

Специјалистичке студије - Академске
Западнобачки округ
Српски
КОЗМЕТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА је програм специјалистичких академских студија (0ЕСПБ) на Технолошком факултету у Новом Саду.

КОЗМЕТОЛОГИЈА

Фармацеутски факултет | Универзитет у Београду

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Енглески и Српски
КОЗМЕТОЛОГИЈА је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Фармацеутском факултету у Београду.

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Висока железничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Град Београд
Српски
Додатне могућности
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој железничкој школи струковних студија у Београду.

КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ

Факултет за компјутерске науке | Универзитет "Џон Незбит"

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за компјутерске науке у Београду.

КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Београду.

КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Нишавски округ
Српски
КОМУНАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО је програм специјалистичких струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Нишавски округ
Српски
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ је програм специјалистичких струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија

КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

Висока струковна школа за предузетништво

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ је програм специјалистичких струковних студија на Високој струковној школи за предузетништво у Београду.

КРИМИНАЛИСТИКА

Криминалистичко-полицијска академија

Специјалистичке студије - Академске
Град Београд
Српски
КРИМИНАЛИСТИКА је програм специјалистичких академских студија на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

МАНИПУЛАЦИЈА НАФТОМ И ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Јужнобачки округ
Српски
МАНИПУЛАЦИЈА НАФТОМ И ПРИРОДНИМ ГАСОМ је програм специјалистичких струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.

МАРКЕТИНГ, МЕНАЏМЕНТ

Факултет за услужни бизнис | Универзитет Едуконс

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
МАРКЕТИНГ, МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за услужни бизнис у Новом Саду.

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Средњобанатски округ
Српски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину.

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Техникум Таурунум високој инжењерској школи струковних студија у Београду.