Навигација

Програми

Бравар-заваривач

Техничка школа Милета Николић

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски
Техничка школа Милета Николић у Аранђеловцу у школској 2017/18. години на образовни профил Бравар-заваривач уписује 15 ученика.

Бравар-заваривач

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Мађарски
Техничка школа у Бечеју у школској 2017/18. години на образовни профил Бравар-заваривач уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Бравар-заваривач

Машинска школа Панчево

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски
Машинска школа Панчево у Панчеву у школској 2017/18. години на образовни профил Бравар-заваривач уписује 15 ученика.

Бравар-заваривач

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски
Техничка школа у Кикинди у школској 2017/18. години на образовни профил Бравар-заваривач уписује 15 ученика.

Бродовођа

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Бродовођа уписује 30 ученика.

Бродомашински техничар

Техничка школа

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Борски округ
Српски
Техничка школа у Кладову у школској 2017/18. години на образовни профил Бродомашински техничар уписује 30 ученика.

Бродомашински техничар

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду у школској 2017/18. години на образовни профил Бродомашински техничар уписује 30 ученика.

ВАЈАЊЕ

Академија уметности | Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
ВАЈАЊЕ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Академији уметности у Новом Саду.

ВАЈАЊЕ

Академија уметности | Универзитет у Новом Саду

Основне студије - Академске
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
ВАЈАЊЕ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Академији уметности у Новом Саду.

ВАЈАРСТВО

Факултет ликовних уметности | Универзитет уметности у Београду

Мастер студије - Академске
2 године
Град Београд
Српски
ВАЈАРСТВО је двогодишњи програм мастер академских студија (120ЕСПБ) на Факултету ликовних уметности у Београду.

ВАЈАРСТВО

Факултет ликовних уметности | Универзитет уметности у Београду

Основне студије - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ВАЈАРСТВО је трогодишњи програм основних академских студија (180ЕСПБ) на Факултету ликовних уметности у Београду.

ВАЈАРСТВО

Факултет уметности | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије - Академске
1 година
Косовскомитровачки округ
Српски
Додатне могућности
ВАЈАРСТВО је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету уметности у Звечану.

ВАЈАРСТВО

Факултет уметности | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Основне студије - Академске
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски
Додатне могућности
ВАЈАРСТВО је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету уметности у Звечану.

ВАСПИТАЧ

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ - jeдиница ван седишта, Чачак | Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“

Основне студије - Струковне
Моравички округ
Српски
ВАСПИТАЧ је програм основних струковних студија на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ - jeдиници ван седишта, Чачак у Чачку.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за васпитаче

Основне студије - Струковне
Расински округ
Српски
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача “Михаило Павлов”

Основне студије - Струковне
Јужнобанатски округ
Српски, Румунски и Ромски
Додатне могућности
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов” у Вршцу.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за васпитаче

Мастер студије - Струковне
2 године
Расински округ
Српски
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА је двогодишњи програм мастер струковних студија (120ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за васпитаче

Основне студије - Струковне
3 године
Расински округ
Српски
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача “Михаило Павлов”

Основне студије - Струковне
3 године
Јужнобанатски округ
Српски, Румунски и Ромски
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов” у Вршцу.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“

Основне студије - Струковне
3 године
Сремски округ
Српски
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“ у Сремској Митровици.

ВАСПИТАЧ - МАСТЕР

Учитељски факултет у Ужицу | Универзитет у Крагујевцу

Мастер студије - Академске
1 година
Златиборски округ
Српски
ВАСПИТАЧ - МАСТЕР је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Учитељском факултету у Ужицу.

ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Висока школа струковних студија за васпитаче

Основне студије - Струковне
Расински округ
Српски
ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу.

ВАСПИТАЧ У ДОМОВИМА

Факултет педагошких наука | Универзитет у Крагујевцу

Мастер студије - Академске
2 године
Поморавски округ
Српски
ВАСПИТАЧ У ДОМОВИМА је двогодишњи програм мастер академских студија (120ЕСПБ) на Факултету педагошких наука у Јагодини.

ВАСПИТАЧ У ДОМОВИМА

Факултет педагошких наука | Универзитет у Крагујевцу

Основне студије - Академске
3 године
Поморавски округ
Српски
ВАСПИТАЧ У ДОМОВИМА је трогодишњи програм основних академских студија (180ЕСПБ) на Факултету педагошких наука у Јагодини.

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Учитељски факултет | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Основне студије - Академске
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Учитељском факултету у Лепосавићу.