Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики" - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Факултет за предузетнички бизнис

Београд
Београд

Факултет за трговину и банкарство

Београд
Београд

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Инђија

Инђија
Инђија

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Лозница

Лозница
Лозница

Висока школа

НазивГрад

Висока школа струковних студија за васпитаче

Крушевац
Крушевац

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Нови Сад
Нови Сад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Кикинда
Кикинда

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Београд
Београд

Висока железничка школа струковних студија

Београд
Београд

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Београд
Београд

Висока техничка школа струковних студија

Крагујевац
Крагујевац

Висока техничка школа струковних студија

Нови Сад
Нови Сад

Висока економска школа струковних студија

Лепосавић
Лепосавић

Висока пољопривредна школа струковних студија

Шабац
Шабац

Висока техничка школа струковних студија

Зрењанин
Зрењанин

Висока технолошка школа струковних студија

Аранђеловац
Аранђеловац

Висока школа техничких струковних студија у Чачку

Чачак
Чачак

Висока техничка школа струковних студија

Звечан
Звечан

Висока техничка машинска школа струковних студија

Трстеник
Трстеник

Висока техничка школа струковних студија

Суботица
Суботица

Висока школа за васпитаче струковних студија

Бујановац (привремено седиште)
Бујановац

Висока хотелијерска школа струковних студија

Београд
Београд

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд
Београд