Navigation

Programmes

FOTOGRAF

GRAFIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GRAFIČKA ŠKOLA

FOTOGRAF

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „CARICA JELENA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „CARICA JELENA”

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „BRATSTVO”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „BRATSTVO”

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „RADIVOJ POPOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Srem District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „RADIVOJ POPOVIć”

FRIZER

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „JELENA VARJAŠKI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „JELENA VARJAŠKI”

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VOŽD”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VOŽD”

FRIZER

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

FRIZERSKI MANIPULANT

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
up to 1 year
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

GALANTERISTA

TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

TEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ”

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

POSAVOTAMNAVSKA SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Mačva District
Serbian
POSAVOTAMNAVSKA SREDNjA ŠKOLA

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „14. OKTOBAR”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „14. OKTOBAR”

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „MILENTIJE POPOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „MILENTIJE POPOVIć”

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLOGIJU

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA ISTRAŽIVANjE MINERALNIH SIROVINA

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA „DR ALEKSA SAVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Toplica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA „DR ALEKSA SAVIć”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Moravica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD