Navigacija

Erazmus+

Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije namenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktično nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija učestvovala – Tempus, Program za celoživotno učenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmena i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa visokoškolskih institucija iz Srbije u programske zemlje (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska). Konkretno, u 2015. godini Srbiji je odobreno ukupno 1430 odlaznih i dolaznih mobilnosti od 3159, kolika je ukupna cifra mobilnosti za region Zapadnog Balkana kome pripada i Srbija, koje se realizuju u okviru 544 projekta. Od toga je gotovo 900 odlaznih mobilnosti, u okviru kojih je 58% namenjeno razmeni studenata, dok je ostatak namenjen mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja visokoškolskih institucija. Uz to se očekuje da će u 2016. godini ukupan budžet za zemlje Zapadnog Balkana biti i nešto viši.

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost, a isto u okviru ključne aktivnosti 1, Erazmus+ podrazumeva i Erazmus Mundus zajedničke master programe, koji su nastali u okviru prethodnog programa Erazmus Mundus, i koji omogućavaju studiranje i sticanje master diploma na evropskim univerzitetima.