Navigacija

Ažurirana baza obrazovnih mogućnosti

Elektronska baza srednjih škola ažurirana je najnovijim informacijama koje su u skladu sa Konkursom za upis u srednju školu za školsku 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Putem pretrage srednjih škola, u bazi se mogu brzo i lako pronaći pouzdane informacije o školama i obrazovnim profilima u celoj Srbiji. Takođe, informacije u vezi sa upisom u prvi razred srednje škole u školskoj 2017/2018. godini ažurirane su na stranici Upis.

Konkurs za upis u srednju školu za 2017/2018. godinu dostupan je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored teksta konkursa, na ovoj stranici mogu se naći i stručna uputstva za sprovođenje završnog ispita, ali i uputstvo za učenike (Uputstvo broj 9) i roditelje (Uputstvo 10), kao i kalendar aktivnosti u vezi sa završnim ispitom i upisom.