Навигация

Программы

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Заечарский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
венгерский

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
сербский

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Колубарский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Рашский округ
сербский

КУВАР

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Ябланичский округ
сербский

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Подунайский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Браничевский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Сремский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Сремский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Мачванский округ
сербский

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Расинский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Сремский округ
сербский

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Браничевский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Северно-Банатский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Северно-Банатский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Колубарский округ
сербский

КУВАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Северно-Банатский округ
венгерский

КУВАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Мачванский округ
сербский