Навигация

Программы

КОНОБАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Нишавский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Нишавский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Ябланичский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Пиротский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Пчиньский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Средне-Банатский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Рашский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
г. Белград
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Северно-Бачский округ
сербский и венгерский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Борский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Расинский округ
сербский

КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Заечарский округ
сербский

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Поморавский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Мачванский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Средне-Банатский округ
венгерский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Браничевский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Браничевский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Средне-Банатский округ
сербский

КУВАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Мачванский округ
сербский

КУВАР

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Подунайский округ
сербский

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский