Навигация

Программы

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Северно-Бачский округ
венгерский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Северно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
румынский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Средне-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Средне-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Средне-Банатский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Нишавский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Рашский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
г. Белград
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Сремский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Западно-Бачский округ
сербский

ЕЛЕКТРИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Северно-Бачский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Нишавский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Рашский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Моравичский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Расинский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Мачванский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Колубарский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Златиборский округ
сербский

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Златиборский округ
сербский