Навигация

Вузы

Средняя школа

НазваниеГород

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Ковин

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМИЈУ ,,УТЕ“

Белград

Средња стручна школа "Захарија Стефановић Орфелин"

Белград

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Кикинда

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИћ”

Трговиште

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Бачка Паланка

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

Белград

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Сомбор

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

Лебане

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Тител

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

Рума

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Кула

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Сремска Митровица

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО”

Прешево

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИћ ЈОЖЕФ”

Бачка Топола

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Белград

СРЕДЊА ШКОЛА

Нови Бечеј

СРЕДЊА ШКОЛА

Блаце

СРЕДЊА ШКОЛА

Нова Варош

СРЕДЊА ШКОЛА

Коцељева

СРЕДЊА ШКОЛА

Крупањ

СРЕДЊА ШКОЛА

Звечан

СРЕДЊА ШКОЛА

Кнић

СРЕДЊА ШКОЛА

Лесковац

СРЕДЊА ШКОЛА

Белград