Navigacija

Usvojen Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Među najvažnijim ciljevima Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS), koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, jesu uređenje ove oblasti, lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja. Povezivanjem sa Evropskim okvirom kvalifikacija, znanja i zvanja stečena u Srbiji postaće prepoznatljivija u Evropi.

NOKS je instrument kojim se uređuje oblast kvalifikacija i njena veza sa tržištem rada, a zakon utvrđuje 8 nivoa i 4 podnivoa kvalifikacija, podelu na opšte, stručne, akademske i strukovne, načine na koje se kvalifikacije stiču i slično.

Jedinstveni registar bi trebalo da sadrži nekoliko hiljada zanimanja, i da reši neusklađenost između profila za koje su se mladi do sada školovali, a kojih nije bilo u zvaničnom registru, i obratno.

Osim zvanja koja su stečena tokom srednje škole i studija, NOKS će obuhvatiti i sve naknadno stečene kvalifikacije u skladu sa konceptom celoživotnog učenja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/62/NOKS-800x350.png