Навигација

Еразмус+ кредитна мобилност

Мобилности у оквиру Еразмус+ програма функционишу по принципу билатералности. То практично значи да се високошколска институција из Србије и неки универзитет из партнерске земље повежу посебним уговором и на тај начин омогуће и осигурају међусобне размене својих студената, али и особља запосленог на тим институцијама. Осим што се омогућава мобилност, тим уговором се дефинишу и студијске области у којима ће институције размењивати студенте, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај студената током трајања размене. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије може да потпише више таквих уговора о сарадњи са различитим универзитетима партнерских земаља, што значи да студенти имају више прилика и већу могућност избора у остваривању мобилности.

Земље које учествују у Еразмус+ програму деле се на програмске (programme countries)  и партнерске (partner countries). У програмске земље спадају земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Луксембург, Македонија и Турска, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено учешће у програму. Србија је тренутно партнерска земља, као део региона Западног Балкана.

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од 3 до 12 месеци на иностраној високошколској институцији, у оквиру које се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији. Када је реч о студентским праксама, оне се могу реализовати у иностраном предузећу, установи или организацији и могу трајати од 2 месеца до годину дана.

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије подразумевају аутоматски покривене све трошкове школарине и обезбеђују износе за покривање трошкова живота. За одлазак на студентске размене у партнерским земљама, студентима су покривени и путни трошкови. Стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу, а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

KA103 – програмске земље

Земље у којима се мобилност реализује

Износ стипендије

Покривени путни трошкови

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

520€

Не

Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска

470€

Не

KA107 – партнерске земље

Партнерске земље

700€

 

Да


 

 

Износи предвиђени за покривање путних трошкова (и за студенте и за наставно и административно особље) такође су унапред одређени и варирају зависно од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија, и то посматрајући раздаљину у једном смеру, а одговарајући износ дат у табели предвиђен је за покривање трошкова повратне карте:

растојање у километрима
(у једном смеру)

износ по учеснику
(за повратну карту)

100-499

180€

500-1.999  

 275€

2.000-2.999

360€

3.000-3.999

 530€

4.000-7.999

820€

8.000 и више 

1.500€

 

Додатна средства за реализацију мобилности

Студенти који иду на мобилност зарад обављања стручне праксе у некој од програмских земаља имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 100 евра месечно који се додају на горе наведене износе.

Студенти у неповољном социоекономском положају који учествују у активностима мобилности, било кроз студентске размене или кроз стручне праксе, имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 200 евра месечно. Критеријум припадности овој категорији подразумева да студент долази из домаћинства чији укупни месечни приходи не прелазе износ од две просечне нето плате. Више информација о додатку и потребној документацији која потврђује статус доступни су на сајту Фондације Темпус. Према правилима програма, није могуће истовремено примати обе врсте додатних средстава те, уколико се студент налази у неповољном социоекономском положају и иде на стручну праксу, има право на један (виши) додатак.

Студенти са хендикепом аплицирају за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему приликом пријаве може затражити одобрење за покривање додатних трошкова који се могу односити на: прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго. За више информација, потребно је обратити се директно својој високошколској установи.

Услови за пријаву

Неопходно је да кандидат буде уписан на високошколској институцији која има потписан уговор или остварену сарадњу са другом иностраном високошколском институцијом, предузећем, организацијом или установом на којој ће се мобилност реализовати. Уз то, за одлазак на студентске размене у сврху студирања неопходно је да је студент завршио прву годину основних студија пре пријављивања, док овај услов не важи за одлазак на размену у сврху обављања стручне праксе Сви остали евентуални услови дефинишу се самим конкурсом који објављују високошколске институције и путем којег се студенти пријављују за мобилност.

 

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција студента у Србији има потписан Еразмус+ уговор или остварену сарадњу. Списак тих институција најбоље је проверити са особом задуженом за међународну сарадњу матичног факултета студента или у Канцеларији за међународну сарадњу матичног универзитета.

Начин пријаве

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који би требало да буду доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета и академија струковних студија, а понекад и на сајтовима појединачних факултета и високих школа). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (студентима или особљу или и једнима и другима) и за који ниво (годину) студија су размене предвиђене, а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

 

Конкурсни рокови

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских институција.

 

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:

• CV,
• мотивационо писмо,
• писма препоруке (назначен је тачан број),
• диплома (уверење о дипломирању),
• транскрипт оцена,
• доказ о познавању језика извођења наставе (често енглески; ипак, за размену на нивоу основних студија неретко се настава изводи на језику државе у којој се универзитет налази, те је потребан доказ о познавању тог језика);
• у случају мобилности зарад слушања наставе, уговор о учењу (Леарнинг агреемент – Студент мобилитy фор студиес) потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији
• у случају мобилности зарад стручне праксе, уговор о учењу (Леарнинг агреемент – Студент мобилитy фор Траинеешипс) потписују студент, матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује, и он дефинише детаљан програм праксе и очекиване ишоде учења,
• план истраживања (research plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.

За више информација, посетите сајт Еразмус+ програма у Србији.