Навигација

Програми

MEХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

MEХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски
дуално образовање

АУТОЛИМАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОЛИМАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОЛИМАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОЛИМАР

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

АУТОЛИМАР

ШКОЛА ЗА ОШТЕћЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОЛИМАР

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОЛИМАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

АУТОЛИМАР

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

АУТОЛИМАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОЛИМАР

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Мађарски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски