Навигација

Програми

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Мађарски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Српски

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

КУВАР

СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски
дуално образовање

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИћ ТОЗА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јабланички округ
Српски

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски