Навигација

Програми

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА СВИЛАЈНАЦ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Сремски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБИЛИћ – ПРИЛУЖЈЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Пчињски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Подунавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски