Навигација

Установе

Висока школа

НазивГрад

Висока техничка школа струковних студија

Ниш
Ниш

Висока техничко-технолошка школа струковних студија

Крушевац
Крушевац

Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац

Лесковац
Лесковац

Висока туристичка школа струковних студија

Нови Београд
Београд

Висока школа - Академија фудбала Београд

Београд
Београд

Висока школа академских студија „Доситеј”

Београд
Београд

Висока школа за васпитаче струковних студија

Алексинац
Алексинац

Висока школа за кошарку „Борислав Станковић“

Београд
Београд

Висока школа за пословну економију и предузетништво

Београд
Београд

Висока школа модерног бизниса

Београд
Београд

Висока школа струковних студија – Београдска политехника

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „СИРМИЈУМ“

Сремска Митровица
Сремска Митровица

Висока школа струковних студија за економију и управу

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за информационе технологије

Земун
Београд

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност

Ниш
Ниш

Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације

Сремски Карловци
Сремски Карловци

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Пирот
Пирот

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

Суботица
Суботица

Висока школа струковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов”

Вршац
Вршац

Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија

Земун
Београд