Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРасински округ
Година оснивања1962
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године.

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока техничка машинска школа струковних студија - јединица ван седишта Прибој

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Прибој
Прибој

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ХИДРАУЛИКА, ПНЕУМАТИКА И ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока техничка машинска школа струковних студија

www.vtmsts.edu.rs
Радоја Крстића 19
 37240 Трстеник
 +381(0)37/714 121