Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗлатиборски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕРСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖИЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студије2 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ТУРИЗАМ: МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И ЕКОТУРИЗАМСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа струковних студија Ужице

www.vpts.edu.rs
Трг Светог Саве 34
31000 Ужице
+381(0)31/512-013