Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1996
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АРХИТЕКТУРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГЕОДЕЗИЈА-ГЕОМАТИКАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија

www.vggs.rs
Хајдук Станка 2
 11000 Београд
 +381(0)11/24-22-178