Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1956
Акредитација

Последња акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Нова Варош

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нова Варош
Нова Варош

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Сремска Митровица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Сремска Митровица
Сремска Митровица

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВА, ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

www.bbs.edu.rs
Краљице Марије 73
11000 Београд
+381(0)11/304-2300
+381(0)11/242-4069