Навигация

Программы

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Ябланичский округ
албанский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
г. Белград
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Северно-Бачский округ
венгерский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Колубарский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Мачванский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Поморавский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
г. Белград
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Поморавский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Браничевский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА МЛАДОСТ

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Браничевский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Моравичский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Пчиньский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Браничевский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Сремский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Нишавский округ
сербский

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Заечарский округ
сербский

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРАВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Рашский округ
сербский