Навигация

Программы

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
г. Белград
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
румынский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Сремский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА МЛАДОСТ

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Браничевский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
г. Белград
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Поморавский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Средне-Банатский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Северно-Бачский округ
венгерский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Поморавский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Сремский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Сремский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Западно-Бачский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Златиборский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Браничевский округ
сербский

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИћЕВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Северно-Бачский округ
сербский