Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1974
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МЕХАТРОНИКАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

www.viser.edu.rs
Војводе Степе 283
11000 Београд
+381(0)11/2471-099
+381(0)11/2471-099