Navigation

Programmes

AUTOMEHANIČAR

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

AUTOMEHANIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
Le district de Syrmie
serbe

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
Le district de Syrmie
serbe

DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER

GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
Le district de Syrmie
serbe

EKONOMSKI TEHNIČAR

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

EKONOMSKI TEHNIČAR

GIMNAZIJA „SAVA ŠUMANOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
Le district de Syrmie
serbe

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
Le district de Syrmie
serbe

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

GALANTERISTA

TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLOGIJU

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA ISTRAŽIVANjE MINERALNIH SIROVINA

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

HIDROLOŠKI TEHNIČAR

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

INDUSTRIJSKI KROJAČ

TEHNIČKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka occidentale
serbe

KOMERCIJALISTA

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
La Ville de Belgrade
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „SVETI SAVA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
La Ville de Belgrade
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „JELENA VARJAŠKI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat méridional
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Rasina
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka septentrionale
serbe et hongrois

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MARA MANDIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat méridional
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat central
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Raška
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „JELENA MAJSTOROVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Zaječar
serbe

KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VIDOVDAN”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bor
serbe