Navigation

Programmes

PEDIKIR I MANIKIR

TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka septentrionale
serbe et hongrois

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „BUBANj”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Nišava
serbe

PEKAR

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
La Ville de Belgrade
serbe

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Toplica
serbe

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Rasina
serbe

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
La Ville de Belgrade
serbe

PEKAR

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat central
serbe

PEKAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „BRATSTVO”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
hongrois

PEKAR

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA I POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „DESPOT ĐURAĐ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Podunavlje
serbe

PEKAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA PRIŠTINA – LEŠAK

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Kosovska Mitrovica
serbe

PEKAR

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
La Ville de Belgrade
serbe

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA I TEKSTILNA ŠKOLA „UROŠ PREDIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat central
serbe

PEKAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „RADIVOJ POPOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Syrmie
serbe

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SONjA MARINKOVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Braničevo
serbe

PEKAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat méridional
serbe

PEKAR

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat septentrional
hongrois

PEKAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA „STEVAN PETROVIć BRILE”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Syrmie
serbe

PEKAR

TEHNIČKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Bor
serbe

PEKAR

TEHNIČKA ŠKOLA „23. MAJ”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district du Banat méridional
serbe

PEKAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Mačva
serbe

PEKAR

TEHNOLOŠKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
3 ans
Le district de Pomoravlje
serbe