Навигација

Еразмус Мундус заједнички докторски програми

Еразмус Мундус програм нуди пуне стипендије за целокупне докторске студије на око двадесет одређених Еразмус Мундус заједничких докторских програма који се реализују на више универзитета у различитим земљама Европе.

Опис

Еразмус Мундус заједнички докторски програми су интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, којима се неретко прикључују и институције и организације из целог света.  Настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава и програми воде добијању заједничке односно двоструке или вишеструке дипломе.

Институције
Програми
Врста
Процедура пријаве

Пријава се врши директно на сајту самог програма, креирањем налога и достављањем потребне документације (прилаже се онлајн). Листа свих Еразмус Мундус заједничких докторских програма доступна је на сајту Извршне агенције - EACEA (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php). На листи је дат кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи, као и сајт на коме је могуће пронаћи информације о конкретном програму, начину конкурисања и роковима, као и остале битне информације. Мада сваки програм има свој конкурсни рок, генерално говорећи, конкурсни рокови за већину програма су у периоду између октобра и јануара, а настава отпочиње у септембру наредне академске године.

Додатне информације

За стипендију се могу пријавити држављани Републике Србије који у последњих пет година (рачунајући до дана пријављивања за стипендију) нису живели или боравили у некој од земаља Европске уније на школовању или пракси дуже од 12 месеци. Уз то, потребно је да је студент завршио или да завршава одговарајуће студије са остварених 300 ЕСПБ.


Извор информација:

Листа свих Еразмус Мундус заједничких докторских програма доступна је на сајту Извршне агенције (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php. На сајту сваког програма (линк је укључен на листу) потребно је потражити одговарајуће информације које важе за тај појединачни програм.