Навигација

EUROWEB+ мрежа за размену студената

EUROWEB+ мрежа нуди пуне стипендије (школарина, пут, здравствено осигурање и обезбеђен месечни износ) за размену студената свих нивоа студија и наставног/административног особља, као и за целокупне мастер студије на универзитетима у оквиру ове мреже.

Опис

EUROWEB+ мрежа за размену студената је пројекат настао у оквиру Еразмус Мундуса, програма Европске уније из области образовања. Омогућава двосмерну размену студената на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске, постдокторске), као и наставног и административног особља универзитета из земаља Европске уније и оних са територије Западног Балкана који су део мреже. Уз то, студентима из земаља Западног Балкана мрежа пружа могућности за целокупне мастер студије на једном од ЕУ универзитета у оквиру мреже, које воде стицању дипломе. 
Партнерске институције из земаља чланица Европске уније на којима се мобилност реализује су: 
•    Maelardalens Hoegskola – координатор пројекта (Шведска), 
•    Abo Akademi (Финска), 
•    Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Бугарска), 
•    Stichting VU-VUMC (Холандија), 
•    Universita degli Studi dell’Aquila (Италија), 
•    Universitaet Paderborn (Немачка), 
•    Universitat de les Illes Balears (Шпанија), 
•    Universitatea Politehnica din Bucuresti (Румунија) и 
•    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Хрватска). 
За све ове врсте мобилности предвиђене су пуне стипендије – покривени су путни и трошкови школарине и обезбеђено је здравствено осигурање, уз месечни ниво стипендије (1000-2500€, у зависности од категорије корисника стипендије).

Институције
Програми
Врста
Процедура пријаве

За размену се могу пријавити студенти високошколске институције из Србије која чини део дате мреже која омогућава мобилност. За целокупне мастер студије могу се пријавити и студенти са других високошколских институција из Србије. 
Кандидат мора бити држављанин Републике Србије који у претходних пет година (до дана пријављивања за стипендију) није провео 12 месеци или више у некој од земаља Европске уније на школовању, пракси или слично.
Пријава се врши директно на сајту саме мреже, креирањем налога и достављањем потребне документације (прилаже се онлајн). 
Тачни рокови за пријаву варирају од године до године, али је најчешће у питању период пријаве од новембра до марта, и то за програм који ће отпочети од септембра наредне академске године. 


Извор информација:

http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/